PŘÍBĚHY HRABĚCÍCH LÁZNÍ


Kdo ví, kdy a podle koho dostaly nejznámější luhačovické minerální prameny svá jména? Kdo byli Vincent nebo Otto? Jací lidé se skrývají za těmito jmény? Lektorský program přiblíží rod Serényiů, který je bezprostředně spjat s Luhačovicemi a vznikem luhačovických lázní. Zároveň účastníky zavede do vznosné doby baroka, kdy Serényiové patřili mezi přední šlechtické rody na Moravě.

Délka programu: 90 min.

Objednávejte na emailu: edukace.luhacovice@seznam.cz nebo na tel.čísle: 732 220 025

Muzeum luhačovického Zálesí

Masarykova 950, 763 23 Luhačovice

e-mail: edukace.luhacovice@seznam.cz
webové stránky: www.facebook.com/muzeumluhacovice
Profil instituce

Pro školy

  • výběr z nabídky edukačních aktivit muzeí a galerií dle obsahu RVP, místa a termínu

Pro muzea a galerie

  • zveřejnění edukačních aktivit přehlednou formou s možností filtrování dle území, vzdělávání a času
  • provázání nabídky edukačních aktivit se strukturou RVP (stupeň vzdělávání, vzdělávací oblasti)
  • jednoduchý a uživatelsky přívětivý editorský systém pro vkládání nových záznamů
  • přehledný archiv všech doposud zveřejněných edukačních aktivit a programů

Seznam institucí

  • více než 60 muzeí, galérií a jiných institucí poskytujících edukační programy v České republice

Opens internal link in current windowZobrazit seznam institucí