PŘÍPAD SLOVAN?


Žáci se seznámí s částí expozice zámečku Pohansko – s moderními metodami antropologie a archeologie. Program navazuje na znalosti biologie člověka a zaměřuje se na práci s kosterními pozůstatky nalezenými na hradisku Pohansko. Žáci se během programu seznámí se základními metodami práce antropologa – určení pohlaví pomocí rozdílných znaků koster a hrobové výbavy, určení staří – pomocí určení opotřebování chrupu, poznají deformace a patologie na kostrách, které přináší další informace o stavu společnosti, a následně budou seznámeni s moderními metodami rekonstrukce. Na závěr programu je čeká vyřešení záhady nalezené kostry na základě získaných informací. V rámci programu budou žáci vyplňovat badatelské listy, pracovat s exponáty a obrazovým a textovým materiálem různého charakteru.

Délka programu: 90 min. 

Městské muzeum a galerie Břeclav

Dukelských hrdinů 2747/4a, 690 02 Břeclav

e-mail: jana.stylarkova@muzeumbv.cz
webové stránky: www.muzeumbv.cz
Profil instituce

Pro školy

  • výběr z nabídky edukačních aktivit muzeí a galerií dle obsahu RVP, místa a termínu

Pro muzea a galerie

  • zveřejnění edukačních aktivit přehlednou formou s možností filtrování dle území, vzdělávání a času
  • provázání nabídky edukačních aktivit se strukturou RVP (stupeň vzdělávání, vzdělávací oblasti)
  • jednoduchý a uživatelsky přívětivý editorský systém pro vkládání nových záznamů
  • přehledný archiv všech doposud zveřejněných edukačních aktivit a programů

Seznam institucí

  • více než 60 muzeí, galérií a jiných institucí poskytujících edukační programy v České republice

Opens internal link in current windowZobrazit seznam institucí