Proč právě Židé


Program se věnuje tematice antisemitismu u nás v období druhé světové války a komunismu. Žáci budou pátrat po příčinách nenávisti vůči Židům a identifikují její projevy. Propojí tak vědomosti získané o historickém vývoji od přelomu 19. a 20. století až do pádu totalitního režimu v roce 1989 s dopady na židovské obyvatelstvo. Program propojuje výchovu k občanství, dějepis a mediální výchovu.

Muzeum Brněnska

Porta coeli 1001, 666 02 Překlášteří

e-mail: muzeum@muzeumbrnenska.cz
webové stránky: www.muzeumbrnenska.cz
Profil instituce

Pro školy

  • výběr z nabídky edukačních aktivit muzeí a galerií dle obsahu RVP, místa a termínu

Pro muzea a galerie

  • zveřejnění edukačních aktivit přehlednou formou s možností filtrování dle území, vzdělávání a času
  • provázání nabídky edukačních aktivit se strukturou RVP (stupeň vzdělávání, vzdělávací oblasti)
  • jednoduchý a uživatelsky přívětivý editorský systém pro vkládání nových záznamů
  • přehledný archiv všech doposud zveřejněných edukačních aktivit a programů

Seznam institucí

  • více než 60 muzeí, galérií a jiných institucí poskytujících edukační programy v České republice

Opens internal link in current windowZobrazit seznam institucí