Procházka pro nejmenší


Programem po Petrově provedou nejmenší děti dvě loutky, Petr a Miriam.

Na Petrově okna září,
poznáme tu krásný svět,
povíme si o Královně –
pojďte děti na výlet!

Doporučená délka programu je 30 - 45 minut, cena 20 Kč za žáka, pedagogický doprovod se programu účastní zdarma.

Pro školy

  • výběr z nabídky edukačních aktivit muzeí a galerií dle obsahu RVP, místa a termínu

Pro muzea a galerie

  • zveřejnění edukačních aktivit přehlednou formou s možností filtrování dle území, vzdělávání a času
  • provázání nabídky edukačních aktivit se strukturou RVP (stupeň vzdělávání, vzdělávací oblasti)
  • jednoduchý a uživatelsky přívětivý editorský systém pro vkládání nových záznamů
  • přehledný archiv všech doposud zveřejněných edukačních aktivit a programů

Seznam institucí

  • více než 60 muzeí, galérií a jiných institucí poskytujících edukační programy v České republice

Opens internal link in current windowZobrazit seznam institucí