Program ve školní třídě


Součástí prohlídky školní třídy je krátké povídání o dřívější škole a samostatná práce dětí s připravenými pracovními listy. Děti plní připravené úkoly, mohou si vyzkoušet některé dobové tresty, např. sedět v oslovské lavici, nasadit si masku oslí hlavy, klečet na polínkách nebo kamenech. Děti také mohou skládat na magnetické tabuli obrázky, které se dříve používaly při výuce, mohou si zkusit vyplnit čtyřsměrku a mnoho dalšího.

Muzeum řemesel Letohrad

Muzeum řemesel Letohrad Nový dvůr 143 56151 Letohrad

e-mail: letohrad@muzeumremesel.cz
webové stránky: www.muzeumremesel.cz
Profil instituce

Pro školy

  • výběr z nabídky edukačních aktivit muzeí a galerií dle obsahu RVP, místa a termínu

Pro muzea a galerie

  • zveřejnění edukačních aktivit přehlednou formou s možností filtrování dle území, vzdělávání a času
  • provázání nabídky edukačních aktivit se strukturou RVP (stupeň vzdělávání, vzdělávací oblasti)
  • jednoduchý a uživatelsky přívětivý editorský systém pro vkládání nových záznamů
  • přehledný archiv všech doposud zveřejněných edukačních aktivit a programů

Seznam institucí

  • více než 60 muzeí, galérií a jiných institucí poskytujících edukační programy v České republice

Opens internal link in current windowZobrazit seznam institucí