Putování za osobnostmi blanenského zámku


Vydáme se na návštěvu za významnými obyvateli blanenského zámku, seznámíme se s tím, kdo byli a jaké dědictví zanechali příštím generacím. Prohlédneme si historické interiéry zámku a navíc oproti běžným návštěvníkům budeme mít tu výhodu, že smíme nahlédnout i do obvykle nepřístupných částí jako je věž, půda nebo sklepení. Součástí programu je Pážecí cesta s plněním úkolů, na jejímž konci úspěšné luštitele čeká diplom. Pro větší zážitek se pro vás můžeme převléknout do dobových kostýmů.

Muzeum Blanenska, příspěvková organizace

Zámek 1/1, 678 01 Blansko

e-mail: vzdelavani@muzeum-blanenska.cz
webové stránky: http://www.muzeum-blanenska.cz
Profil instituce

Pro školy

  • výběr z nabídky edukačních aktivit muzeí a galerií dle obsahu RVP, místa a termínu

Pro muzea a galerie

  • zveřejnění edukačních aktivit přehlednou formou s možností filtrování dle území, vzdělávání a času
  • provázání nabídky edukačních aktivit se strukturou RVP (stupeň vzdělávání, vzdělávací oblasti)
  • jednoduchý a uživatelsky přívětivý editorský systém pro vkládání nových záznamů
  • přehledný archiv všech doposud zveřejněných edukačních aktivit a programů

Seznam institucí

  • více než 60 muzeí, galérií a jiných institucí poskytujících edukační programy v České republice

Opens internal link in current windowZobrazit seznam institucí