REKORDMANI A RARITY ZVÍŘECÍHO SVĚTA


Komentovaná prohlídka expozice Archa Noemova vás provede zajímavým světem zvířecích
rekordů a rarit. Zjistíte, kdo je největší žijící ještěr přezdívaný Drak z Komoda, porovnáte
nejrychlejší a nejvytrvalejší šelmu, poznáte savce, který snáší vejce, nebo uvidíte lemura,
jenž svým chováním nahrazuje na Madagaskaru datla. Dozvíte se mnoho o souvislostech
v zákonitostech přírody, které těmto vlastnostem jednotlivých druhů daly vzniknout.

 

Cílenost: 1. stupeň ZŠ / Délka: 60 min / Vzdělávací obor: Přírodověda, Environmentální výchova, Výchova
k myšlení v evropských a globálních souvislostech / Klíčová slova: zvíře, obratlovci, evoluce, přizpůsobení,
rekordy / Výstupy – žák: chápe proces přírodního výběru, během kterého se zdokonalují vlastnosti živočichů;
nachází paralely mezi vlastnostmi zvířat a lidí; chápe, proč se liší kvalitativně i kvantitativně / Cena:
80 Kč/žák, pedagogický doprovod zdarma / Počet žáků: max. 30 žáků / Objednávky: vzdelavani@nm.cz,
tel.: 224 497 443

Národní muzeum

Vinohradská 1 110 00 Praha 1

e-mail: vzdelavani@nm.cz
webové stránky: www.nm.cz
Profil instituce

Pro školy

  • výběr z nabídky edukačních aktivit muzeí a galerií dle obsahu RVP, místa a termínu

Pro muzea a galerie

  • zveřejnění edukačních aktivit přehlednou formou s možností filtrování dle území, vzdělávání a času
  • provázání nabídky edukačních aktivit se strukturou RVP (stupeň vzdělávání, vzdělávací oblasti)
  • jednoduchý a uživatelsky přívětivý editorský systém pro vkládání nových záznamů
  • přehledný archiv všech doposud zveřejněných edukačních aktivit a programů

Seznam institucí

  • více než 60 muzeí, galérií a jiných institucí poskytujících edukační programy v České republice

Opens internal link in current windowZobrazit seznam institucí