Roman Trabura / Větší žere menšího


Výstava Větší žere menšího je průřezem tvorby malíře Romana Trabury, jehož díla jsou komplexním vyjádřením vnímání světa i jeho přístupu k současným společenským a politickým otázkám. Abstraktními až groteskními obrazy jsou znázorněny jeho reakce na děje nejen minulé a současné, ale i budoucí. V jeho obrazech se objevují fantaskní prvky, antropomorfní ztvárnění i apokalyptické vize.

Lektorský program se zaměřuje na to, aby si žáci odnesli nejen vizuální zážitek, ale také pochopení kontextu děl a výstavy. Cílem u mladších žáků je rozvíujet jemnou motoriku a práci s různými nástroji. U starších žáků je cílem zvládnout na věku přiměřené úrovni různé i netradiční techniky výtvarného umění.

Bližší informace k lektorským programům na www.gkk.cz

Galerie Klatovy / Klenová, příspěvková organizace

Klenová 1 340 21 Janovice nad Úhlavou

e-mail: edukace@gkk.cz
webové stránky: www.gkk.cz
Profil instituce

Pro školy

  • výběr z nabídky edukačních aktivit muzeí a galerií dle obsahu RVP, místa a termínu

Pro muzea a galerie

  • zveřejnění edukačních aktivit přehlednou formou s možností filtrování dle území, vzdělávání a času
  • provázání nabídky edukačních aktivit se strukturou RVP (stupeň vzdělávání, vzdělávací oblasti)
  • jednoduchý a uživatelsky přívětivý editorský systém pro vkládání nových záznamů
  • přehledný archiv všech doposud zveřejněných edukačních aktivit a programů

Seznam institucí

  • více než 60 muzeí, galérií a jiných institucí poskytujících edukační programy v České republice

Opens internal link in current windowZobrazit seznam institucí