Rozhodování továrníka Pály- akreditovaný seminář pro pedagogy


Jednodenní seminář má formu praktické dílny. Zaměřuje se na možnosti využití prvků dramatické výchovy v historicky orientovaných vzdělávacích předmětech, na práci s příběhem a jeho využití a také na vtažení účastníků do tématu
na základě předloženého faksimile.

Učitelé dějepisu se seznámí s potenciálem využití metody a technik dramatické výchovy a spřízněných aktivizačních metod na konkrétní ukázce života
a podloženého příběhu slánského továrníka Jaroslava Jana Pály.

Důraz semináře je kladen na simulaci klíčových rozhodovacích okamžiků
v lidském životě s přihlédnutím k morálním hlediskům. Tento princip lze využít do výuky.

 

Lektor: Mgr., MgA. Iva Vachková, Ph.D. (pedagožka, lektorka kurzů dramatické výchovy pro učitele, seminářů hraní rolí v dějepisném vyučování, metodických kurzů pro učitele dějepisu, přednášející v oblasti regionálních dějin, didaktiky
a metodiky dějepisu)
 

Termín konání: 22. 11. 2021 od 10:00 do 17:00 hodin
Místo konání: Lidická galerie, Tokajická 152, Lidice
Cena: 500,-Kč

 

Přihlášky naleznete na http://www.lidice-memorial.cz/vzdelavani/seminare-pro-pedagogy/,  dalšími dotazy se obracejte na Mgr. Kamilu Smetana Varaďovou, e-mail: varadova@lidice-memorial.cz.

Památník Lidice, příspěvková organizace Ministerstva kultury ČR

Tokajická 152, 273 54 Lidice

e-mail: kantova@lidice-memorial.cz
webové stránky: http://www.lidice-memorial.cz/
Profil instituce

Pro školy

  • výběr z nabídky edukačních aktivit muzeí a galerií dle obsahu RVP, místa a termínu

Pro muzea a galerie

  • zveřejnění edukačních aktivit přehlednou formou s možností filtrování dle území, vzdělávání a času
  • provázání nabídky edukačních aktivit se strukturou RVP (stupeň vzdělávání, vzdělávací oblasti)
  • jednoduchý a uživatelsky přívětivý editorský systém pro vkládání nových záznamů
  • přehledný archiv všech doposud zveřejněných edukačních aktivit a programů

Seznam institucí

  • více než 60 muzeí, galérií a jiných institucí poskytujících edukační programy v České republice

Opens internal link in current windowZobrazit seznam institucí