Ryby, rybky, rybičky......


Obsah programu: Kde všude se můžeme kromě vody setkat s rybou? Ve výstavě s názvem Ryba v lidové kultuře budeme objevovat symboliku ryby, která odpradávna ovlivňovala tradiční lidovou kulturu. K čemu sloužily rybárny? Co jsou to vrše? A na co se používaly rybí šupiny? Děti se seznámí s různými způsoby využití ryb a dozví se zajímavosti o historii rybolovu. Prostřednictvím didaktických pomůcek a preparátů na dosah se naučí rozeznávat základní druhy ryb. Součástí programu jsou hádanky, básničky, písnička o rybičce, pohádka a stínové divadlo. V závěru si vyrobíme vlastní šupinu a napíšeme přání zlaté rybce. Výstupy programu: Žák se seznámí s historickými zvykoslovnými předměty. Získá širší povědomí o kulturním prostředí a jeho vývoji.   
 
 

Moravské zemské muzeum

Zelný trh 6, 659 37 Brno

e-mail: sbrychtova@mzm.cz
webové stránky: www.mzm.cz
Profil instituce

Pro školy

  • výběr z nabídky edukačních aktivit muzeí a galerií dle obsahu RVP, místa a termínu

Pro muzea a galerie

  • zveřejnění edukačních aktivit přehlednou formou s možností filtrování dle území, vzdělávání a času
  • provázání nabídky edukačních aktivit se strukturou RVP (stupeň vzdělávání, vzdělávací oblasti)
  • jednoduchý a uživatelsky přívětivý editorský systém pro vkládání nových záznamů
  • přehledný archiv všech doposud zveřejněných edukačních aktivit a programů

Seznam institucí

  • více než 60 muzeí, galérií a jiných institucí poskytujících edukační programy v České republice

Opens internal link in current windowZobrazit seznam institucí