SECESNÍ ORNAMENT


Edukační program seznámí Vaše žáky s návrhy ornamentální výzdoby Alfonse Muchy, které pocházejí z umělcovy příručky Documents Décoratifs (Paříž 1902). Prostřednictvím tvůrčí aktivity společně vyvodíme znaky secesního ornamentu, a to v kontextu historického vývoje.

NÁPLŇ PROGRAMU:

 1. POWER-POINTOVÁ PREZENTACE – Secese
  Řízená diskuse o umění přelomu 19. a 20. století, o vzniku ornamentu v umění, jeho funkci a významu ve všech oblastech lidské činnosti (20 min.)
 2. SKUPINOVÁ PRÁCE V EXPOZICI – Ornament
  Rozdání kartiček s ornamenty do dvojic, hledání svého stanoviště s úkoly v expozici do 4 skupin. Společně pracují na pracovních listech: co je to ornament, co je to stylizace, jak ji využíval sám umělec, popisují ornamenty, co na nich vidí. (25 min.) 
 3. VÝTVARNÁ ETUDA – Tvorba třídního plošného ornamentu
  Od bodu, čáry a plochy přes jednotlivý prvek se dostávají k pásovému ornamentu a tento postup si sami vyzkouším (jednotlivec vytvoří prvek, z jednotlivých prvků vytvoří skupina pásový ornament a společně při kontrole spojíme Muchům plošný ornament se skupinovými pásovým ornamenty a vysvětlíme znaky plošného ornamentu) (45 min.)
 4. SPOLEČNÁ KONTROLA – Znaky ornamentu
  Společně dokončíme plošný ornament, obejdeme společně jednotlivé zastavení, Skupina popíše svůj pásový ornament a nalepí ho na plakát, zkontrolujeme správné odpovědi v pracovním listu a vyvodíme znaky ornamentu. (30 min.)

Regionální muzeum v Chrudimi

Široká 86, Chrudim, 537 01

e-mail: hlavacova@muzeumcr.cz
webové stránky: www.muzeumcr.cz
Profil instituce

Pro školy

 • výběr z nabídky edukačních aktivit muzeí a galerií dle obsahu RVP, místa a termínu

Pro muzea a galerie

 • zveřejnění edukačních aktivit přehlednou formou s možností filtrování dle území, vzdělávání a času
 • provázání nabídky edukačních aktivit se strukturou RVP (stupeň vzdělávání, vzdělávací oblasti)
 • jednoduchý a uživatelsky přívětivý editorský systém pro vkládání nových záznamů
 • přehledný archiv všech doposud zveřejněných edukačních aktivit a programů

Seznam institucí

 • více než 60 muzeí, galérií a jiných institucí poskytujících edukační programy v České republice

Opens internal link in current windowZobrazit seznam institucí