Šest nedělí v postě... aneb když se blíží Velikonoce


Jaké znáte tradiční lidové svátky? Vánoce a Velikonoce? Pojďme se podívat trochu dál a uvědomit si, že život venkovského obyvatelstva se upíral k více než dvěma slavnostem v roce... Černá, pražná nebo pučálka, kýchavá, družebná či liščí, smrtná a květná. Šest nedělí (které plní postní předvelikonoční období) a jejich tradice v půldenním zážitkovém programu v Muzeu lidových staveb v Kouřimi.

Zážitkový program prochází pomocí didaktických her, dialogu, práce ve skupinách i výtvarné činnosti obdobím předvelikonočního půstu, které je bohaté na rozmanité lidové tradice a pověry. Dotkneme se i závěru této etapy, tedy Velikonoc samotných. Delší časová dotace umožňuje hlubší požitek a poznání dob minulých pomocí rozmanitých výukových metod. Každá třída si odnese vlastnoručně vyrobenou Moranu a lítěčko. Každý žák pak ozdobenou papírovou kraslici. 

Cílová skupina: žáci 4. - 7. tř. ZŠ

Počet dětí: 1 třída 

Časová dotace programu: 180 minut 

Cena:120,- Kč 

 

Program je určen pouze pro předem nahlášené skupiny a je nutné jej objednat alespoň týden předem.

 

Objednávky:

Mgr. Alžběta Hájková

oddělení pro vzdělávání 

Muzeum lidových staveb v Kouřimi

Ruská ulice 281 61, Kouřim

Tel.:  +420 727 953 811

Mail.: hajkova@muzeumkolin.cz 

http://www.muzeumdetem.cz/pro-skoly/skanzen-kourim/

Muzeum lidových staveb v Kouřimi

Ruská, 281 61 Kouřim

e-mail: hajkova@muzeumkolin.cz
webové stránky: http://www.muzeumdetem.cz/pro-skoly/skanzen-kourim/
Profil instituce

Pro školy

  • výběr z nabídky edukačních aktivit muzeí a galerií dle obsahu RVP, místa a termínu

Pro muzea a galerie

  • zveřejnění edukačních aktivit přehlednou formou s možností filtrování dle území, vzdělávání a času
  • provázání nabídky edukačních aktivit se strukturou RVP (stupeň vzdělávání, vzdělávací oblasti)
  • jednoduchý a uživatelsky přívětivý editorský systém pro vkládání nových záznamů
  • přehledný archiv všech doposud zveřejněných edukačních aktivit a programů

Seznam institucí

  • více než 60 muzeí, galérií a jiných institucí poskytujících edukační programy v České republice

Opens internal link in current windowZobrazit seznam institucí