Škola mladých archeologů


Jak pracují archeologové? Poznejte, jak probíhá archeologický výzkum v terénu i laboratoři! Během programu se seznámíte s originálními nálezy i jejich replikami, a především si pod vedením našich lektorů sami vyzkoušíte práci archeologa: pokusíte se o zaměření kostrového hrobu, podíváte se do laboratoře, zkusíte datovat archeologické nálezy a zjistíte, jak vypadají archeologické experimenty.

Časová náročnost: 90 minut

Program připravili a vedou: archeologové muzea.
Případné dotazy směřujte na email: archeologie@muzeumprahy.cz nebo tel. +420 251 106 579.

Více na http://www.muzeumprahy.cz/skola-mladych-archeologu/

Muzeum hlavního města Prahy

Na Poříčí 1554/52 Praha 8 - Nové Město 186 00

e-mail: archeologie@muzeumprahy.cz
webové stránky: www.muzeumprahy.cz
Profil instituce

Pro školy

  • výběr z nabídky edukačních aktivit muzeí a galerií dle obsahu RVP, místa a termínu

Pro muzea a galerie

  • zveřejnění edukačních aktivit přehlednou formou s možností filtrování dle území, vzdělávání a času
  • provázání nabídky edukačních aktivit se strukturou RVP (stupeň vzdělávání, vzdělávací oblasti)
  • jednoduchý a uživatelsky přívětivý editorský systém pro vkládání nových záznamů
  • přehledný archiv všech doposud zveřejněných edukačních aktivit a programů

Seznam institucí

  • více než 60 muzeí, galérií a jiných institucí poskytujících edukační programy v České republice

Opens internal link in current windowZobrazit seznam institucí