Škola v muzeu


Srdečně vás zveme na vzdělávací programy v historických a přírodovědných expozicích Moravského zemského muzea připravené a lektorované studenty Filozofické a Přírodovědecké fakulty MU pod vedením odborných pracovníků Moravského zemského muzea v rámci projektu Škola v muzeu. Programy odpovídají RVP a součástí jsou i pracovní listy.

Aktuální programy, které budou probíhat od listopadu 2017 do konce ledna 2018:

1. stupeň ZŠ 

Pravěk Moravy

Velká Morava

Morava ve středověku

Savci na Moravě

Živočichové vázáni na vodu

 

2. stupeň ZŠ/víceletá gymnázia 

Pravěk Moravy

Velká Morava

Raný středověk

Morava ve středověku

Slované

Savci na Moravě

Ptáci

Živočichové vázáni na vodu

 

Raný středověk

Slované

 

Délka programu cca 60 min.

Cena za žáka /studenta: 25 Kč

Více informací k jednotlivým programům včetně termínů naleznete na http://www.mzm.cz/skolavmuzeu/.

Programy můžete rezervovat na ptureckova@mzm.cz  nebo 533 435 263.

Moravské zemské muzeum

Zelný trh 6, 659 37 Brno

e-mail: sbrychtova@mzm.cz
webové stránky: www.mzm.cz
Profil instituce

Pro školy

  • výběr z nabídky edukačních aktivit muzeí a galerií dle obsahu RVP, místa a termínu

Pro muzea a galerie

  • zveřejnění edukačních aktivit přehlednou formou s možností filtrování dle území, vzdělávání a času
  • provázání nabídky edukačních aktivit se strukturou RVP (stupeň vzdělávání, vzdělávací oblasti)
  • jednoduchý a uživatelsky přívětivý editorský systém pro vkládání nových záznamů
  • přehledný archiv všech doposud zveřejněných edukačních aktivit a programů

Seznam institucí

  • více než 60 muzeí, galérií a jiných institucí poskytujících edukační programy v České republice

Opens internal link in current windowZobrazit seznam institucí