Šlapanice ze stavebnice


Výtvarná dílna

K výstavám Leg godt - Hraj si dobře! a Šlapanické rozmarné léto. Před prázdninami se s dětmi budeme věnovat známé dánské stavebnici a jejímu výtvarnému ztvárnění. V rámci dílny děti navrhnou vlastní tematickou stavebnici zaměřenou na Šlapanice a okolí.

Výstupy - žák: 

  • vyjmenuje významné památky místa, kde žije

  • při samostatné výtvarné práci aplikuje získané vědomosti

Délka programu: 45 minut + 25 minut herna

Cena programu: 30 Kč/žák, pedagogický doprovod zdarma

Rezervace: 544 228 029, slapanice@muzeumbrnenska.cz

 

Muzeum ve Šlapanicích, Masarykovo náměstí 18, 664 51 Šlapanice

 

Muzeum Brněnska

Porta coeli 1001, 666 02 Překlášteří

e-mail: muzeum@muzeumbrnenska.cz
webové stránky: www.muzeumbrnenska.cz
Profil instituce

Pro školy

  • výběr z nabídky edukačních aktivit muzeí a galerií dle obsahu RVP, místa a termínu

Pro muzea a galerie

  • zveřejnění edukačních aktivit přehlednou formou s možností filtrování dle území, vzdělávání a času
  • provázání nabídky edukačních aktivit se strukturou RVP (stupeň vzdělávání, vzdělávací oblasti)
  • jednoduchý a uživatelsky přívětivý editorský systém pro vkládání nových záznamů
  • přehledný archiv všech doposud zveřejněných edukačních aktivit a programů

Seznam institucí

  • více než 60 muzeí, galérií a jiných institucí poskytujících edukační programy v České republice

Opens internal link in current windowZobrazit seznam institucí