SMRT JE JEN ZAČÁTEK


Chtěli byste vědět, jak pohřbívali své blízké naši předkové v minulosti? Jak se bránit upírům? Co znamenají slova inhumace, kremace, milodar či pohřební ritus? Odpovědi na tyto a další otázky odkryjete stejně jako archeologové odkrývají hrobové celky při výzkumech pohřebišť a jednotlivých hrobů. Smrt se týká nás všech, potýkáme se s ní v běžném životě velmi často, i když si to neuvědomujeme. Pro naše předky měla smrt jiný význam, než má dnes pro nás.

Žáci se seznámí se širokou škálou způsobů pohřbívání a vnímání smrti – ta byla vstupem do nového života, a uvědomí si rozdíly ve vztahu k současnosti. Na několika příkladech si ukážeme dnešní rozdíly v pohřbívání, které se praktikují na různých místech světa.

Připomeneme si Památku zesnulých - „dušičky“ a seznámíme se s lidovými zvyky křesťanské společnosti.

V rámci programu si děti budou mít možnost vyrobit svícen na hrob pro svoje blízké.

 

Délka programu

90 minut

 

Místo začátku a konce programu

Program začíná a končí v: Muzeum Šipka Štramberk, Zauličí 456, 742 66 Štramberk

 

Cena programu

50 Kč/dítě, pedagogický doprovod zdarma

Termín

24. 10. 2023 – 5. 11. 2023

Cíle programu

Program žáky vede ke kladnému vztahu a probuzení zájmu o historii, archeologii a lidové zvyky a uvědomění si jejich významu pro současnou společnost.

 

Počet účastníků

školní třída (maximálně 30 dětí)

 

Žák/dítě
- dokáže seřadit a pojmenovat jednotlivá archeologická období a způsob pohřbívání, který je pro ně typický

- pozná rozdíl mezi inhumací a kremací

- pochopí, co to je milodar

- seznámí se s některými lidovými zvyky v pohřbívání u nás i ve světě

- vyrobí si svícen na hrob pro svoje blízké

 

Muzeum Šipka (pobočka Muzea Novojičínska)

Zauličí 456, 74266 Štramberk

e-mail: muzeumsipka@gmail.com
webové stránky: www.muzeumnj.cz
Profil instituce

Pro školy

  • výběr z nabídky edukačních aktivit muzeí a galerií dle obsahu RVP, místa a termínu

Pro muzea a galerie

  • zveřejnění edukačních aktivit přehlednou formou s možností filtrování dle území, vzdělávání a času
  • provázání nabídky edukačních aktivit se strukturou RVP (stupeň vzdělávání, vzdělávací oblasti)
  • jednoduchý a uživatelsky přívětivý editorský systém pro vkládání nových záznamů
  • přehledný archiv všech doposud zveřejněných edukačních aktivit a programů

Seznam institucí

  • více než 60 muzeí, galérií a jiných institucí poskytujících edukační programy v České republice

Opens internal link in current windowZobrazit seznam institucí