Sochařství srze dílo Jana Štursy


Komentovaná prohlídka sochařského díla Jana Štursy s pracovním deníkem. V průběhu prohlídky se studenti dozví mnoho informací o tomto umělci a vypracují úkoly. Program je možné absolvovat i bez lektora pouze s deníkem.

Délka programu: 60-90 min.

Cena: 30 Kč

REZERVACE TERMÍNU

Kontakt: Eva Kulková, 566 654 216, kulkova@horackagalerie.cz

Horácká galerie v Novém Městě na Moravě

Vratislavovo náměstí 1, 59231 Nové Město na Moravě

e-mail: kulkova@horackagalerie.cz
webové stránky: www.horackagalerie.cz
Profil instituce

Pro školy

  • výběr z nabídky edukačních aktivit muzeí a galerií dle obsahu RVP, místa a termínu

Pro muzea a galerie

  • zveřejnění edukačních aktivit přehlednou formou s možností filtrování dle území, vzdělávání a času
  • provázání nabídky edukačních aktivit se strukturou RVP (stupeň vzdělávání, vzdělávací oblasti)
  • jednoduchý a uživatelsky přívětivý editorský systém pro vkládání nových záznamů
  • přehledný archiv všech doposud zveřejněných edukačních aktivit a programů

Seznam institucí

  • více než 60 muzeí, galérií a jiných institucí poskytujících edukační programy v České republice

Opens internal link in current windowZobrazit seznam institucí