Speciální dílny - Ruční papír


Do slavné historie Jihlavy patří také jihlavské papírny. Výrobu ručního papíru si mohou studenti vyzkoušet v nové muzejní dílně za použití původních výrobních postupů: z papíroviny pomocí rámu a síta. Každý list takového papíru je originál. Jedinečnost výrobku je možné doplnit ještě dalším zdobením přírodninami a dalším materiálem, který mohou studenti do svého papíru během jeho výroby zapracovat.
Tento program trvá 90 minut, maximální počet účastníků je 15 a je určen žákům základních škol (od 3 tříd) a studentům středních škol.

Více na http://muzeum.ji.cz

Muzeum Vysočiny Jihlava

Muzeum Vysočiny Jihlava Masarykovo nám. 55 Jihlava 586 01

e-mail: muzeum@muzeum.ji.cz
webové stránky: http://muzeum.ji.cz
Profil instituce

Pro školy

  • výběr z nabídky edukačních aktivit muzeí a galerií dle obsahu RVP, místa a termínu

Pro muzea a galerie

  • zveřejnění edukačních aktivit přehlednou formou s možností filtrování dle území, vzdělávání a času
  • provázání nabídky edukačních aktivit se strukturou RVP (stupeň vzdělávání, vzdělávací oblasti)
  • jednoduchý a uživatelsky přívětivý editorský systém pro vkládání nových záznamů
  • přehledný archiv všech doposud zveřejněných edukačních aktivit a programů

Seznam institucí

  • více než 60 muzeí, galérií a jiných institucí poskytujících edukační programy v České republice

Opens internal link in current windowZobrazit seznam institucí