Stínové loutky


Vhodné pro děti a mládež od 6 let i dospělé
Čas: 45–90 minut

Výtvarně-dramatický program děti seznamuje s tradicí a specifiky stínového divadla Orientu. Účastníci si vyrobí vlastní stínovou loutku, mohou pracovat také ve skupinách a vytvořit loutky pro konkrétní příběh. Téma může být volné, všeobecně známé (např. pohádky) nebo lze program zkoordinovat s ŠVP. Hru s loutkami si nakonec účastníci vyzkouší za nasvíceným plátnem, kde zjistí, že pro správné fungování stínohry je potřeba hlídat nejen své stíny, ale dávat pozor i na spoluherce.

Příklady z praxe: Téma lovci mamutů
V úvodní evokaci shrneme vše, co víme o době ledové a kamenné. Po prvním brainstormingu si rozdělíme jednotlivé role a děti si vyrobí loutky. Nakonec s loutkami jednotlivé scény zahrají. Stejný postup lze použít např. pro zopakování důležitých historických událostí nebo příběhů z literatury.

Rozvoj klíčových kompetencí
kompetence k učení, k řešení problémů, komunikativní, sociální a personální, občanské a pracovní

Muzeum loutkářských kultur v Chrudimi

Muzeum loutkářských kultur, Břetislavova 74, 537 60 Chrudim

e-mail: tereza.nadvornikova@puppets.cz
webové stránky: www.puppets.cz
Profil instituce

Pro školy

  • výběr z nabídky edukačních aktivit muzeí a galerií dle obsahu RVP, místa a termínu

Pro muzea a galerie

  • zveřejnění edukačních aktivit přehlednou formou s možností filtrování dle území, vzdělávání a času
  • provázání nabídky edukačních aktivit se strukturou RVP (stupeň vzdělávání, vzdělávací oblasti)
  • jednoduchý a uživatelsky přívětivý editorský systém pro vkládání nových záznamů
  • přehledný archiv všech doposud zveřejněných edukačních aktivit a programů

Seznam institucí

  • více než 60 muzeí, galérií a jiných institucí poskytujících edukační programy v České republice

Opens internal link in current windowZobrazit seznam institucí