Strom může být červený nebo modrý


Malíři začali vybírat barvy pro své obrazy podle pocitů. Dokázali tak vyjádřit napětí, pláč, radost, smutek a jiné emoce. Červená barva je barva utrpení a pokušení, modrá nekonečna, žlutá zase naděje. Společně si prohlédneme obrazy v expozoci, sestavíme barevný kruh a vytvoříme koláž z barevných papírů. 

Moravská galerie v Brně

Husova 18, 662 26 Brno

e-mail: edukace@moravska-galerie.cz
webové stránky: www.moravska-galerie.cz
Profil instituce

Pro školy

  • výběr z nabídky edukačních aktivit muzeí a galerií dle obsahu RVP, místa a termínu

Pro muzea a galerie

  • zveřejnění edukačních aktivit přehlednou formou s možností filtrování dle území, vzdělávání a času
  • provázání nabídky edukačních aktivit se strukturou RVP (stupeň vzdělávání, vzdělávací oblasti)
  • jednoduchý a uživatelsky přívětivý editorský systém pro vkládání nových záznamů
  • přehledný archiv všech doposud zveřejněných edukačních aktivit a programů

Seznam institucí

  • více než 60 muzeí, galérií a jiných institucí poskytujících edukační programy v České republice

Opens internal link in current windowZobrazit seznam institucí