STRUKTURY POHYBU


Základním tématem pro nás bude tentokrát POHYB a jeho vnímání jako samostatné estetické struktury. Pokusíme se intenzivně prožívat mechanizovaný nebo naopak zcela živelný a spontánní pohyb, který zaznamenáme – ať už prostřednictvím fotoaparátu v mobilních telefonech nebo zcela klasickou technikou kresby, kterou ale použijeme netradičním způsobem. Inspirovat nás bude nejen samotná výstava, ale například staré taneční notace. Budeme se zabývat mikropohybem částic hmoty nebo makropohybem planet a vesmíru, ale také nejsnáze zaznamenatelným pohybem kolem nás, v našem každodenním měřítku, kterému ale obvykle nevěnujeme pozornost. Vyzkoušíme si tanec s větrem nebo stalking kolemjdoucích, ať už lidí, psů nebo mravenců.

Dům umění města Brna

Malinovského nám. 2, 602 00 Brno

e-mail: edukace@dum-umeni.cz
webové stránky: http://www.dum-umeni.cz
Profil instituce

Pro školy

  • výběr z nabídky edukačních aktivit muzeí a galerií dle obsahu RVP, místa a termínu

Pro muzea a galerie

  • zveřejnění edukačních aktivit přehlednou formou s možností filtrování dle území, vzdělávání a času
  • provázání nabídky edukačních aktivit se strukturou RVP (stupeň vzdělávání, vzdělávací oblasti)
  • jednoduchý a uživatelsky přívětivý editorský systém pro vkládání nových záznamů
  • přehledný archiv všech doposud zveřejněných edukačních aktivit a programů

Seznam institucí

  • více než 60 muzeí, galérií a jiných institucí poskytujících edukační programy v České republice

Opens internal link in current windowZobrazit seznam institucí