Svět nerostů a hornin, jejich význam pro člověka


V programu jsou vysvětleny základní definice minerálů a hornin, vztah mezi nimi, rozvoj jejich poznání a význam pro člověka v průběhu vývoje lidské společnosti. Program se poté zaměřuje na následující oblasti:
 

Člověk a nerostné suroviny
Fyzikální a chemické vlastnosti nerostů – vznik krystalů, tvar, tvrdost, luminiscence, radioaktivita, elektrické vlastnosti, barva

Minerály a horniny 

  • magmatické horniny – tuhnutí magmatu, sopečná činnosti, žilné horniny, plyny a roztoky
  • metamorfované (přeměněné) horniny – regionální, kontaktní metamorfóza, role tlaku a teploty
  • sedimentární (usazené) horniny- zvětrávání, transport, usazení, klastické sedimenty, organogenní sediment

Drahé a ozdobné kameny – definice, šperkové kameny
Mineralogický a petrografický systém a tektity (vltavíny)

 

Program probíhá v Dietrichsteinském paláci, Zelný trh 8, Brno

Lektorské dny: čtvrtek (9-11) nebo dle domluvy

Délka programu: 45 min

Cena: 30 Kč

Rezervace: Mgr. Vladimír Hrazdil, tel.: +420 533 435 217, e-mail: vhrazdil@mzm.cz

 

Moravské zemské muzeum

Zelný trh 6, 659 37 Brno

e-mail: sbrychtova@mzm.cz
webové stránky: www.mzm.cz
Profil instituce

Pro školy

  • výběr z nabídky edukačních aktivit muzeí a galerií dle obsahu RVP, místa a termínu

Pro muzea a galerie

  • zveřejnění edukačních aktivit přehlednou formou s možností filtrování dle území, vzdělávání a času
  • provázání nabídky edukačních aktivit se strukturou RVP (stupeň vzdělávání, vzdělávací oblasti)
  • jednoduchý a uživatelsky přívětivý editorský systém pro vkládání nových záznamů
  • přehledný archiv všech doposud zveřejněných edukačních aktivit a programů

Seznam institucí

  • více než 60 muzeí, galérií a jiných institucí poskytujících edukační programy v České republice

Opens internal link in current windowZobrazit seznam institucí