SVĚTLO A ŽIVOT


Hlavním tématem lektorovaného programu je sluneční záření jako stavební kámen života na Zemi a jeho klíčová role v evoluci a rozmanitosti organismů. Studentům představí život v jeho nejrozmanitějších formách přizpůsobených na (ne)dostatek světla v různých biotopech. V jeskyni si prohlédnou život v podzemí, tedy v absolutní tmě, později skrz půdu vystoupí na rozlehlé stepi s velkými býložravci a nádherně zbarvenými motýly až celý příběh vyvrcholí zápasem o světlo v prostředí tropického lesa. Studenti jsou diskusními bloky vedeni k úvahám a vytváření hypotéz o vlivu (ne)dostatku světla na biotopy a jejich obyvatele včetně člověka. Lze objednat jako komentovanou prohlídku na 45 minut nebo jako lektorovaný program s pracovními listy na 90 minut.

Cílenost: SŠ / Délka: 90 min / Vzdělávací obor: Přírodopis, Enviromentální výchova / Klíčová slova: světlo, Slunce, ekosystém, jeskyně, půdní profil, fotosyntéza, tropy / Výstupy – žák: vysvětlí vliv (ne)přítomnosti slunečního světla v životě rostlin a zvířat; vypozoruje typické znaky troglobiontů; vyjmenuje základní vstupní a výstupní prvky fotosyntézy; pojmenuje základní druhy kulturně významných travin; zná typické obyvatele jednotlivých zón tropického lesa / Cena: 80 Kč/žák, pedagogický doprovod zdarma / Počet žáků: max. 30 žáků / Objednávky: http://rezervace.nm.cz, tel.: 224 497 443

Národní muzeum

Vinohradská 1 110 00 Praha 1

e-mail: vzdelavani@nm.cz
webové stránky: www.nm.cz
Profil instituce

Pro školy

  • výběr z nabídky edukačních aktivit muzeí a galerií dle obsahu RVP, místa a termínu

Pro muzea a galerie

  • zveřejnění edukačních aktivit přehlednou formou s možností filtrování dle území, vzdělávání a času
  • provázání nabídky edukačních aktivit se strukturou RVP (stupeň vzdělávání, vzdělávací oblasti)
  • jednoduchý a uživatelsky přívětivý editorský systém pro vkládání nových záznamů
  • přehledný archiv všech doposud zveřejněných edukačních aktivit a programů

Seznam institucí

  • více než 60 muzeí, galérií a jiných institucí poskytujících edukační programy v České republice

Opens internal link in current windowZobrazit seznam institucí