Tajemství domácích mazlíčků


K výstavě Na dvorcích i polštářcích

Vztahy člověka a zvířat se po tisíciletí proměňují a vyvíjí. Žáci aktivní a samostatnou formou připomenou, co všechno už o domácích mazlíčcích vědí a zkusí popsat proměnu vztahu člověka a vybraných zvířat za pomocí atraktivních exponátů.

Více na www.muzeumbrnenska.cz/proskoly

Muzeum Brněnska

Porta coeli 1001, 666 02 Překlášteří

e-mail: muzeum@muzeumbrnenska.cz
webové stránky: www.muzeumbrnenska.cz
Profil instituce

Pro školy

  • výběr z nabídky edukačních aktivit muzeí a galerií dle obsahu RVP, místa a termínu

Pro muzea a galerie

  • zveřejnění edukačních aktivit přehlednou formou s možností filtrování dle území, vzdělávání a času
  • provázání nabídky edukačních aktivit se strukturou RVP (stupeň vzdělávání, vzdělávací oblasti)
  • jednoduchý a uživatelsky přívětivý editorský systém pro vkládání nových záznamů
  • přehledný archiv všech doposud zveřejněných edukačních aktivit a programů

Seznam institucí

  • více než 60 muzeí, galérií a jiných institucí poskytujících edukační programy v České republice

Opens internal link in current windowZobrazit seznam institucí