Tajemství přerovského zámku


Cílem programu je seznámit návštěvníky s historií a vývojem přerovského zámku. Během programu plní zajímavé úkoly a zkouší si činnosti běžné v dávných dobách. Současně odhalují pravdivost příběhů, které se vážou k městu Přerovu a přerovskému zámku.

Účastníci programu se postupně seznámí s tím, jak vypadalo Horní náměstí v období středověku, i to jak vypadal zdejší středověký hrad.  Postupně se přesunou do období baroka a renesance a doví se jak vypadal život v tomto období. Nemine je ani návštěva lapidária a potavé vyprávění příběhů vázajících se k historii Přerova.

Více info zde:

https://prerovmuzeum.cz/po-skoly/stale-programy/tajemstvi-prerovskeho-zamku

Vhodné zejména pro žáky MŠ a ZŠ
délka programu: 90 minut
40 Kč/žák, pedagogický doprovod zdarma

V případě zájmu volejte: 581 250 531 

Muzeum Komenského v Přerově

Muzeum Komenského v Přerově, p.o. Horní náměstí 7/7 Přerov I - Město 750 02

e-mail: trtikova@prerovmuzeum.cz
webové stránky: www.prerovmuzeum.cz
Profil instituce

Pro školy

  • výběr z nabídky edukačních aktivit muzeí a galerií dle obsahu RVP, místa a termínu

Pro muzea a galerie

  • zveřejnění edukačních aktivit přehlednou formou s možností filtrování dle území, vzdělávání a času
  • provázání nabídky edukačních aktivit se strukturou RVP (stupeň vzdělávání, vzdělávací oblasti)
  • jednoduchý a uživatelsky přívětivý editorský systém pro vkládání nových záznamů
  • přehledný archiv všech doposud zveřejněných edukačních aktivit a programů

Seznam institucí

  • více než 60 muzeí, galérií a jiných institucí poskytujících edukační programy v České republice

Opens internal link in current windowZobrazit seznam institucí