Tajemství vojenského kufříku - 1. světová válka


Vojenský historický ústav Praha připravil pro zájemce o historii z řad žáků a studentů interaktivní online hru "Tajemství vojenského kufříku". Hra je určena zejména pro žáky 8. a 9. tříd základních škol a studenty gymnázií a středních škol. Zapojit se mohou jednotlivci, skupiny, školní kolektivy, ale i rodiče s dětmi.

Celá hra je věnována působení vojáků z českých zemí na bojištích 1. světové války. Rakousko-Uhersko, ke kterému tehdy Země Koruny české patřily, postavilo do pole několik milionů vojáků. Kromě těch, kteří bojovali v rakousko-uherské armádě se také menší počet našich vojáků zapojil do bojů na opačné straně. Českoslovenští legionáři se rekrutovali z řad dřívějších emigrantů, válečných zajatců a vojáků, kteří během války přeběhli na druhou stranu fronty.

Co vojáci prožívali, jakých bitev se účastnili? Díky hře mají žáci a studenti možnost sami objevit jednotlivé osudy. Nejprve si vyberou postavu, jejíž příběh bude předmětem jejich bádání. Mohou volit ze čtyř možností: ruský, italský, francouzský legionář nebo rakousko-uherský voják.

Po výběru postavy se před hráči objeví vojenský kufřík, který kliknutím na jeho víko otevřou. Na základě práce s předměty a dokumenty obsaženými v kufru a tzv. mapkou klíčových událostí sestavují příběh skutečné postavy.

Hra má sloužit k pochopení historických momentů, umocnit emoční vnímání dějinných okamžiků 1. světové války. Samotná hra, zkoumání digitalizovaných archivních dokumentů a autentických sbírkových předmětů pomáhá u žáků a studentů formovat jejich postoj a přístup ke kritické interpretaci dějinných událostí. Hra Tajemství vojenského kufříku jim přibližuje minulost, motivuje je ke kladnému přístupu ke vzdělání a pomáhá vytvářet elementární vztah k dějinám.

Hra je vhodným studijním doplňkem v hodinách dějepisu na školách.

Hru naleznete na www.vhu.cz v sekci vzdělávání.

Vojenský historický ústav Praha

U Památníku 2, 130 05 Praha 3 - Žižkov

e-mail: petfor@centrum.cz
webové stránky: www.vhu.cz
Profil instituce

Pro školy

  • výběr z nabídky edukačních aktivit muzeí a galerií dle obsahu RVP, místa a termínu

Pro muzea a galerie

  • zveřejnění edukačních aktivit přehlednou formou s možností filtrování dle území, vzdělávání a času
  • provázání nabídky edukačních aktivit se strukturou RVP (stupeň vzdělávání, vzdělávací oblasti)
  • jednoduchý a uživatelsky přívětivý editorský systém pro vkládání nových záznamů
  • přehledný archiv všech doposud zveřejněných edukačních aktivit a programů

Seznam institucí

  • více než 60 muzeí, galérií a jiných institucí poskytujících edukační programy v České republice

Opens internal link in current windowZobrazit seznam institucí