Tajemství vojenského kufříku - 2. světová válka


Vojenský historický ústav Praha připravil pro zájemce o historii z řad žáků a studentů pokračování úspešné hry "Tajemství vojenského kufříku". Tentokrát se hra zaměřila na působení českolovenských vojáků během 2. světové války. Po okupaci českých zemí a vzniku Protektorátu Čechy a Morava ve velkém odcházeli dobrovolně do zahraničí, aby se postavili nacistickému Německu a pro Československo v řadách spojeneckých armád vybojovali svobodu. Další se zapojili do domácího odboje.

Co vojáci prožívali, jakých vojenských operací se zúčastnili? Díky hře mohou žáci a studenti zmapovat skutečné osudy konkrétních osob. Hráči si nejprve zvolí postavu, mohou vybírat z pěti variant: voják československé zahraniční armády na Západě, na Blízkém východě a v Africe, československá vojákyně na Východě, příslušník československého letectva v RAF a člen domácího odboje.  

Úkolem každého hráče je na základě prozkoumání předmětů a dokumentů z vojenského kufříku a práce s mapkou klíčových událostí zrekonstruovat příběh československého vojáka.

Konkrétní lidské osudy přispívají k poznání minulosti, ale také k vnitřnímu dialogu nebo skupinové diskuzi nad tím, jak by se hráči asi sami zachovali v situacích mnohdy velmi neobvyklých, dramatických a vyžadujících jasný postoj.

Hra je vhodným studijním doplňkem v hodinách dějepisu na školách.

Hru naleznete na www.vhu.cz v sekci vzdělávání.

 

 

Vojenský historický ústav Praha

U Památníku 2, 130 05 Praha 3 - Žižkov

e-mail: petfor@centrum.cz
webové stránky: www.vhu.cz
Profil instituce

Pro školy

  • výběr z nabídky edukačních aktivit muzeí a galerií dle obsahu RVP, místa a termínu

Pro muzea a galerie

  • zveřejnění edukačních aktivit přehlednou formou s možností filtrování dle území, vzdělávání a času
  • provázání nabídky edukačních aktivit se strukturou RVP (stupeň vzdělávání, vzdělávací oblasti)
  • jednoduchý a uživatelsky přívětivý editorský systém pro vkládání nových záznamů
  • přehledný archiv všech doposud zveřejněných edukačních aktivit a programů

Seznam institucí

  • více než 60 muzeí, galérií a jiných institucí poskytujících edukační programy v České republice

Opens internal link in current windowZobrazit seznam institucí