Tatra ve službách skautů


Více než stoletá historie kopřivnického skautingu je zdokumentována na mnoha fotografiích a filmových záběrech, v zápisech z kronik i v dopisech a oficiálních dokumentech. Automobily značky Tatra, a to od Tatry 111 přes ikonické Tatry 138 i 148 až po legendární T 813 Kolos a moderní Tatru 815, kopřivnickým skautům vždy pomáhaly při převozu a budování skautských táborů. 

Žáci se prostřednictvím výstavy seznámí s historií automobilky i skautskéh hnutí a budou v rámci výstavy plnit zábavné úkoly a hledat odpovědi na otázky.

Muzeum nákladních automobilů Tatra

Husova 1326/13 Kopřivnice 742 21

e-mail: lucie.kazlepkova@muzeumnj.cz
webové stránky: https://www.muzeumnj.cz/tatra
Profil instituce

Pro školy

  • výběr z nabídky edukačních aktivit muzeí a galerií dle obsahu RVP, místa a termínu

Pro muzea a galerie

  • zveřejnění edukačních aktivit přehlednou formou s možností filtrování dle území, vzdělávání a času
  • provázání nabídky edukačních aktivit se strukturou RVP (stupeň vzdělávání, vzdělávací oblasti)
  • jednoduchý a uživatelsky přívětivý editorský systém pro vkládání nových záznamů
  • přehledný archiv všech doposud zveřejněných edukačních aktivit a programů

Seznam institucí

  • více než 60 muzeí, galérií a jiných institucí poskytujících edukační programy v České republice

Opens internal link in current windowZobrazit seznam institucí