Terénní archeolog


Při této dovednosti si žáci mohou prakticky vyzkoušet simulované odkrytí autentického archeologického nálezu. Tato práce vyžaduje jak technické znalosti, tak schopnost řešit problémy, které mohou během odkryvu nastat. Důležitá je znalost přírodních podmínek i předem promyšlený časový harmonogram. Žáci se seznámí s pracovními nástroji i ochrannými pomůckami a naučí se také základní principy terénní dokumentace. Zahrnuje tematické okruhy: Místo, kde žijeme Člověk a čas Rozmanitosti přírody Práce s drobným materiálem Konstrukční činnosti Dějepis Biologie člověka Zeměpis Práce s technickými materiály Práce s laboratorní technikou

HistoryPark s.r.o.

Ledčice 222, 277 08, Ledčice

e-mail: kristyna.matejkova@historypk.cz
webové stránky: www.historypk.cz
Profil instituce

Pro školy

  • výběr z nabídky edukačních aktivit muzeí a galerií dle obsahu RVP, místa a termínu

Pro muzea a galerie

  • zveřejnění edukačních aktivit přehlednou formou s možností filtrování dle území, vzdělávání a času
  • provázání nabídky edukačních aktivit se strukturou RVP (stupeň vzdělávání, vzdělávací oblasti)
  • jednoduchý a uživatelsky přívětivý editorský systém pro vkládání nových záznamů
  • přehledný archiv všech doposud zveřejněných edukačních aktivit a programů

Seznam institucí

  • více než 60 muzeí, galérií a jiných institucí poskytujících edukační programy v České republice

Opens internal link in current windowZobrazit seznam institucí