TRIK - digitální hřiště pro děti


Rozeznít podlahu, probudit sopku k životu, pohybem vybarvit zeď, zkusit si černé divadlo, ovládat planety ve vesmíru, stavět koleje. V digitálním hřišti TRIK si děti mohou sáhnout na tolik věcí!

Výstava TRIK si klade za cíl seznámit žáky s moderním uměním a interaktivním přístupem vystavení uměleckého díla. Při komentované prohlídce je kladen důraz na vysvětlení pojmů tradiční x digitální umění a na vnímání, vytváření a komentování základních vizuálně obrazných vyjádření a barev. Prohlídka je koncipována na vlastním prožitku a učením hrou. Závěrečná tvůrčí aktivita pro žáky je volnou parafrází díla RGB a stejnojmenného barevného modelu.

Délka programu: 90 minut. Cílová skupina: 1. a 2. stupeň ZŠ. Počet žáků ve skupině: max. 25. Cena: 40,-Kč/žák. Program lze rezervovat na adrese: houzvickova@plzen2015.cz.

DEPO2015

Presslova 14

e-mail: houzvickova@plzen2015.cz
webové stránky: www.depo2015.cz
Profil instituce

Pro školy

  • výběr z nabídky edukačních aktivit muzeí a galerií dle obsahu RVP, místa a termínu

Pro muzea a galerie

  • zveřejnění edukačních aktivit přehlednou formou s možností filtrování dle území, vzdělávání a času
  • provázání nabídky edukačních aktivit se strukturou RVP (stupeň vzdělávání, vzdělávací oblasti)
  • jednoduchý a uživatelsky přívětivý editorský systém pro vkládání nových záznamů
  • přehledný archiv všech doposud zveřejněných edukačních aktivit a programů

Seznam institucí

  • více než 60 muzeí, galérií a jiných institucí poskytujících edukační programy v České republice

Opens internal link in current windowZobrazit seznam institucí