Tváře J. A. Komenského


Studenti se seznámí s mnohavrstevnostou osobností J. A. Komenského.  Zaměří se na jeho putování světěm, a to jak do něj  zásáhl svými myšlenkami a díly. Na závěr si sestaví právě  jeho podobiznu.

Účastníci programu budou především badateli, kteří se vydají společne s Komenským na jeho pouť světem. Veškeré události jeho života jsou spojené s historickými událostmi a to v celoevropském kontextu. Důležitou částí programu je potom otázka Komenského skutečné podoby. Ta totiž není známá, existují pouze portréty reflektující určitou ideální podobu "Učitele národů."

Více info zde:

https://prerovmuzeum.cz/po-skoly/stale-programy/tvare-j-a-komenskeho

Vhodné zejména pro žáky ZŠ a SŠ
délka programu: 60-90 minut
40 Kč/žák, pedagogický doprovod zdarma

V případě zájmu volejte: 581 250 531 

Muzeum Komenského v Přerově

Muzeum Komenského v Přerově, p.o. Horní náměstí 7/7 Přerov I - Město 750 02

e-mail: trtikova@prerovmuzeum.cz
webové stránky: www.prerovmuzeum.cz
Profil instituce

Pro školy

  • výběr z nabídky edukačních aktivit muzeí a galerií dle obsahu RVP, místa a termínu

Pro muzea a galerie

  • zveřejnění edukačních aktivit přehlednou formou s možností filtrování dle území, vzdělávání a času
  • provázání nabídky edukačních aktivit se strukturou RVP (stupeň vzdělávání, vzdělávací oblasti)
  • jednoduchý a uživatelsky přívětivý editorský systém pro vkládání nových záznamů
  • přehledný archiv všech doposud zveřejněných edukačních aktivit a programů

Seznam institucí

  • více než 60 muzeí, galérií a jiných institucí poskytujících edukační programy v České republice

Opens internal link in current windowZobrazit seznam institucí