Umělci v době nesvobody


Vhodné pro děti od 12 do 18 let
Čas: 60 minut + 45 minut na prohlídku expozice

Na základě životního příběhu spisovatele Ivana Krause a výtvarnice Naděždy Munzarové, kteří po sovětské okupaci v srpnu 1968 odešli z tehdejšího Československa do zahraničí, kde se proslavili svými luminiscenčními loutkami jako divadlo Blackwits, účastníkům programu přiblížíme, jak se žilo českým umělcům v exilu ve 2. polovině 20. století. Povíme si o životě v totalitě, o důvodech odchodu umělců do emigrace, těžkých začátcích v cizí zemi i vůli prosadit se. Účastníci si poté vytvoří vlastní luminiscenční loutky a ve skupinách si vymyslí a předvedou krátké, představení, které by bylo pochopitelné a zajímavé i pro zahraniční publikum.

Klíčové kompetence
kompetence k učení, komunikativní, k řešení problémů, sociální a personální, občanské, pracovní

Muzeum loutkářských kultur v Chrudimi

Muzeum loutkářských kultur, Břetislavova 74, 537 60 Chrudim

e-mail: tereza.nadvornikova@puppets.cz
webové stránky: www.puppets.cz
Profil instituce

Pro školy

  • výběr z nabídky edukačních aktivit muzeí a galerií dle obsahu RVP, místa a termínu

Pro muzea a galerie

  • zveřejnění edukačních aktivit přehlednou formou s možností filtrování dle území, vzdělávání a času
  • provázání nabídky edukačních aktivit se strukturou RVP (stupeň vzdělávání, vzdělávací oblasti)
  • jednoduchý a uživatelsky přívětivý editorský systém pro vkládání nových záznamů
  • přehledný archiv všech doposud zveřejněných edukačních aktivit a programů

Seznam institucí

  • více než 60 muzeí, galérií a jiných institucí poskytujících edukační programy v České republice

Opens internal link in current windowZobrazit seznam institucí