Uměli Valaši fyziku?


Díky tomuto programu se dozvíte odpovědi na mnoho otázek - jak důležité byly základy fyziky pro pracovní a společenský život lidí na Valašsku? Jak ve všedním životě fungovali jednoduché stroje? K čemu sloužily? Jak byly zdokonalovány? Důraz je kladen na využití jednoduchých strojů v praxi a vyzkoušení si řemesla.

Délka pořadu: 90 minut

Cílová skupina: 2. stupeň ZŠ, SŠ

Počet osob ve skupině: max. 25

Rezervace termínů: pouze online rezervačním formulářem na stránkách www.vmp.cz - výchovně vzdělávací pořady

Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm

Palackého 147, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm

e-mail: poncikova@vmp.cz
webové stránky: www.vmp.cz
Profil instituce

Pro školy

  • výběr z nabídky edukačních aktivit muzeí a galerií dle obsahu RVP, místa a termínu

Pro muzea a galerie

  • zveřejnění edukačních aktivit přehlednou formou s možností filtrování dle území, vzdělávání a času
  • provázání nabídky edukačních aktivit se strukturou RVP (stupeň vzdělávání, vzdělávací oblasti)
  • jednoduchý a uživatelsky přívětivý editorský systém pro vkládání nových záznamů
  • přehledný archiv všech doposud zveřejněných edukačních aktivit a programů

Seznam institucí

  • více než 60 muzeí, galérií a jiných institucí poskytujících edukační programy v České republice

Opens internal link in current windowZobrazit seznam institucí