UŽ JSI BYL V GALERII?


Program seznámí nejmladší žáky s galerijním prostředím. Ukážeme dětem, co všechno mohou v galerii vidět, zažít, jak se v ní chovat, a „naťukneme“ otázku, co je to umění. Program si klade za cíl představit naši instituci jako místo, kam se děti mohou vracet, kde mohou trávit volný čas a hravým způsobem se učit nové věci. Součástí programu je výtvarná aktivita zprostředkovávající vybrané dílo ze stálé expozice STAVY MYSLI / ZA OBRAZEM a návštěva Vizuálních heren.

GASK - Galerie Středočeského kraje v Kutné Hoře

Barborská 51-53 284 01 Kutná Hora

e-mail: militka@gask.cz
webové stránky: www.gask.cz
Profil instituce

Pro školy

  • výběr z nabídky edukačních aktivit muzeí a galerií dle obsahu RVP, místa a termínu

Pro muzea a galerie

  • zveřejnění edukačních aktivit přehlednou formou s možností filtrování dle území, vzdělávání a času
  • provázání nabídky edukačních aktivit se strukturou RVP (stupeň vzdělávání, vzdělávací oblasti)
  • jednoduchý a uživatelsky přívětivý editorský systém pro vkládání nových záznamů
  • přehledný archiv všech doposud zveřejněných edukačních aktivit a programů

Seznam institucí

  • více než 60 muzeí, galérií a jiných institucí poskytujících edukační programy v České republice

Opens internal link in current windowZobrazit seznam institucí