V TECHNICE JE BUDOUCNOST


Program „V technice je budoucnost“ využívá možnosti moderní techniky, díky které přibližuje expozice Národního technického muzea žákům základních a studentům středních škol. Aplikace v tabletech navazuje na expozice muzea, jejím obsahem jsou úkoly různých typů, ale také doprovodná videa a animace Lze tak vstoupit do virtuálního prostředí, nechat se provést vývojem daného oboru, plnit řadu úkolů, zábavnou formou získat nové vědomosti a doplnit znalosti ze školy. Moderní a atraktivní formou prezentujeme žákům a studentům technické obory a odhalujeme taje řemesel a techniky. Program je sestaven pro jednu třídu, maximálně 25 osob

Témata programu:
Doprava, Fotografický ateliér a Interkamera, Technika v domácnosti, Chemie kolem nás, Architektura, stavitelství a design, Tiskařství

Rezervace: http://rezervace.ntm.cz

Národní technické muzeum

Kostelní 42, 170 78 Praha 7

e-mail: jiri.cermak@ntm.cz
webové stránky: www.ntm.cz
Profil instituce

Pro školy

  • výběr z nabídky edukačních aktivit muzeí a galerií dle obsahu RVP, místa a termínu

Pro muzea a galerie

  • zveřejnění edukačních aktivit přehlednou formou s možností filtrování dle území, vzdělávání a času
  • provázání nabídky edukačních aktivit se strukturou RVP (stupeň vzdělávání, vzdělávací oblasti)
  • jednoduchý a uživatelsky přívětivý editorský systém pro vkládání nových záznamů
  • přehledný archiv všech doposud zveřejněných edukačních aktivit a programů

Seznam institucí

  • více než 60 muzeí, galérií a jiných institucí poskytujících edukační programy v České republice

Opens internal link in current windowZobrazit seznam institucí