Vánoce na dědině


Při procházce Valašskou dědinou se návštěvníci seznámí s obvyklými zimními pracemi, přípravami Vánoc a vánočním zvykoslovím. Dědinou prochází nejen Mikuláš s čerty, ale také tajemné bytosti Lůce...

 

Délka pořadu: 120 - 140 minut

Cílová skupina: MŠ, ZŠ, SŠ, senioři, zájmová sdružení,... - výklad lze dle potřeb přizpůsobit

Počet osob ve skupině: max. 30 - kvůli zachování kvality pořadu

 

Realizace: 6. - 9. 12. 2016, 12. - 15. 12. 2016

 

Program lze rezervovat od 29. 4. 2016 pomocí on-line rezervačního formuláře na webových stránkách VMP.

Pro školy

  • výběr z nabídky edukačních aktivit muzeí a galerií dle obsahu RVP, místa a termínu

Pro muzea a galerie

  • zveřejnění edukačních aktivit přehlednou formou s možností filtrování dle území, vzdělávání a času
  • provázání nabídky edukačních aktivit se strukturou RVP (stupeň vzdělávání, vzdělávací oblasti)
  • jednoduchý a uživatelsky přívětivý editorský systém pro vkládání nových záznamů
  • přehledný archiv všech doposud zveřejněných edukačních aktivit a programů

Seznam institucí

  • více než 60 muzeí, galérií a jiných institucí poskytujících edukační programy v České republice

Opens internal link in current windowZobrazit seznam institucí