Ve svitu půlměsíce


Edukační program začíná geografickým vymezením jednotlivých oblastí a srovnáním křesťanského a islámského náboženství. Následuje skrze vyhledávání jednotlivých zbraní exkurz do historie Osmanské říše, pomocí cedulek pak chronologicky řadíme významné bitvy či turecké ohrožení v historii. Uvědomění si geografické polohy města Znojma na mapě, pak napoví dopad turecké agrese na město Znojmo.

Jihomoravské muzeum ve Znojmě

Přemyslovců 129/8, 669 02 Znojmo

e-mail: edukace@znojmuz.cz
webové stránky: www.znojmuz.cz
Profil instituce

Pro školy

  • výběr z nabídky edukačních aktivit muzeí a galerií dle obsahu RVP, místa a termínu

Pro muzea a galerie

  • zveřejnění edukačních aktivit přehlednou formou s možností filtrování dle území, vzdělávání a času
  • provázání nabídky edukačních aktivit se strukturou RVP (stupeň vzdělávání, vzdělávací oblasti)
  • jednoduchý a uživatelsky přívětivý editorský systém pro vkládání nových záznamů
  • přehledný archiv všech doposud zveřejněných edukačních aktivit a programů

Seznam institucí

  • více než 60 muzeí, galérií a jiných institucí poskytujících edukační programy v České republice

Opens internal link in current windowZobrazit seznam institucí