VELIKONOČNÍ DÁVNOHRÁTKY


Charakteristika:

Regionální tradice velikonočních svátků a jarních zvyklostí na statku u Kudrnů

Prvky dramatické výchovy, využití všech smyslů

Muzejní dílnička s klůckováním vejdunků a výrobou káči

Cíl programu:

Podpora zájmu o kulturní bohatství našeho regionu, odkaz předků v očích nejmladší generace

Praktické manuální činnosti, ústní lidová slovesnost

Časová náročnost:

90 minut

Regionální muzeum Mělník

Náměstí Míru 54 27601 Mělník

e-mail: kralova@muzeum-melnik.cz
webové stránky: www.muzeum-melnik.cz
Profil instituce

Pro školy

  • výběr z nabídky edukačních aktivit muzeí a galerií dle obsahu RVP, místa a termínu

Pro muzea a galerie

  • zveřejnění edukačních aktivit přehlednou formou s možností filtrování dle území, vzdělávání a času
  • provázání nabídky edukačních aktivit se strukturou RVP (stupeň vzdělávání, vzdělávací oblasti)
  • jednoduchý a uživatelsky přívětivý editorský systém pro vkládání nových záznamů
  • přehledný archiv všech doposud zveřejněných edukačních aktivit a programů

Seznam institucí

  • více než 60 muzeí, galérií a jiných institucí poskytujících edukační programy v České republice

Opens internal link in current windowZobrazit seznam institucí