Velká Morava


Stálá expozice Velké Moravy přibližuje historii života na Moravě od příchodu Slovanů v 6. století n. l. až po zánik Velké Moravy na počátku 10. století n. l. Expozice je výbornou příležitostí pro doplnění učiva základních či středních škol. V první místnosti jsou prezentovány pozůstatky z časně slovanského období, čtyři další místnosti jsou pak věnovány samotné Velké Moravě. Vystaveny jsou desítky originálních předmětů, které dokumentují mnoho specializovaných slovanských řemesel. Těšit se můžete na doklady hutnictví, kovářství, kovotepectví, sklářství, hrnčířství, textilnictví, řezbářství rohoviny, zpracování zvířecích kostí atd. Pozornost v expozici vzbuzuje řada názorných trojrozměrných rekonstrukcí, např. model hradiska v Mikulčicích, model hutnické pece či originální nález velkomoravské studny. Zvláštní postavení dostalo v expozici slovanské šperkařství. Ve skutečné velikosti si můžete prohlédnout dílnu velkomoravského klenotníka a poté i tzv. klenotnici Velké Moravy, ve které jsou vystaveny ty nejhonosnější velkomoravské zlaté šperky: gombíky, náušnice či prstýnky. Velká Morava je spojena s počátky křesťanství na našem území, a proto jsou v jedné místnosti expozice soustředěny rekonstrukce velkomoravských kostelů. Základem je sakrální komplex v Uherském Hradišti-Sadech, ale k vidění je několik dalších modelů velkomoravských kostelů z Mikulčic, Starého Města či Modré. V poslední části expozice Velké Moravy je umístěný originální hrob slovanského velmože s bohatou válečnickou výbavou. Velmi zajímavé jsou i další antropologické nálezy: srovnání lebek typické ženy a muže a několik kostí s dochovanými stopami po zranění. 

Program probíhá v Dietrichsteinském paláci, Zelný trh 8, Brno

Délka programu: 60 min.

Cena: 30 Kč

Rezervace: Mgr. Patrik Galeta, Ph.D., tel.: +420 533 435 223, e-mail: galeta@sci.muni.cz

Moravské zemské muzeum

Zelný trh 6, 659 37 Brno

e-mail: sbrychtova@mzm.cz
webové stránky: www.mzm.cz
Profil instituce

Pro školy

  • výběr z nabídky edukačních aktivit muzeí a galerií dle obsahu RVP, místa a termínu

Pro muzea a galerie

  • zveřejnění edukačních aktivit přehlednou formou s možností filtrování dle území, vzdělávání a času
  • provázání nabídky edukačních aktivit se strukturou RVP (stupeň vzdělávání, vzdělávací oblasti)
  • jednoduchý a uživatelsky přívětivý editorský systém pro vkládání nových záznamů
  • přehledný archiv všech doposud zveřejněných edukačních aktivit a programů

Seznam institucí

  • více než 60 muzeí, galérií a jiných institucí poskytujících edukační programy v České republice

Opens internal link in current windowZobrazit seznam institucí