Víš, co doopravdy jíš?


VÍŠ, CO DOOPRAVDY JÍŠ?

Jak již samotný název programu napovídá, mluví se v něm hlavně o jídle – o jeho složení, kvalitě a také vlivu na lidské zdraví. V letošním roce se totiž pracovníci Muzea Komenského v Přerově rozhodli přijít s novinkou – s programem podporujícím prevenci a šířícím osvětu o zdravém životním stylu.

Nadváha nebo dokonce obezita u dětí i dospělých se stává ožehavým celosvětovým problémem a kvalitní potraviny, správné složení jídelníčku jakož i celkově životní styl  jsou v boji s kily navíc zásadním faktorem.

„Tímto programem chceme také vyvrátit velmi rozšířený mýtus, že nekvalitní potraviny jsou problémem pouze poslední doby. Naopak, jejich falšování a šizení je stejně staré, jako obchod s potravinami samotný a táhne se napříč historií,” sdělila muzejní pedagožka Mgr. Jana Trtíková.

V čem se ale liší dnešní „potravinové aféry“ s těmi dřívějšími? Nejen vznikem a vývojem potřebných chemických zkoušek a analýz, ale třeba také tím, že se o tomto tématu dnes mnohem více ví a mluví.

„Mladí návštěvníci se dozví nejen obecné zásady zdravého životního stylu, nebo co je to výživová pyramida, ale třeba i to, kolik cukru či jiných nezdravých látek obsahují jejich oblíbené slané a sladké pochutiny. Vyzkouší si chemické pokusy odhalující nekvalitu určitých potravin a zjistí, v čem se liší potravinářská barviva 19. století od těch dnešních. Také se seznámí s dlouhou a strastiplnou cestou vedoucí k obraně spotřebitele – jaké tresty mohly falšovatele postihnout od středověku až ke vzniku prvního zákona o prodeji potravin, který byl v Rakousku-Uhersku přijat v roce 1896,“ doplnila Trtíková.

Program je určen pro všechny věkové kategorie. Přerovské muzeum nabízí variantu přizpůsobenou i těm nejmenším dětem z mateřských škol, zároveň však také verzi pro středoškolské studenty, kterou je možno rozšířit o diskusi o aktuálních problémech týkající se stravy a výživy.

Kromě školních skupin ale uvítají v Muzeu Komenského jakékoli jiné zájmové skupiny, kroužky nebo rodinné kluby. S pomocí zábavných aktivit a nevšedních úkolů se malí či velcí návštěvníci dozví, že správné stravování nemusí být věda, ale i zábava, a že „šizuňkové“ se objevovali nejen dnes, ale i v minulosti.

Zájem o program Víš, co doopravdy jíš? je již nyní velký. Do konce letošního školního roku již nyní muzeum eviduje kolem dvaceti objednávek, přesto je volných termínů zatím stále ještě dostatek.

VÍŠ, CO DOOPRAVDY JÍŠ?
od 23. 4. 2019 do 27. 10. 2019
Vhodné pro všechny věkové kategorie!!!

cena: 40Kč/žák, pedagogický doprovod zdarma
délka: 60 minut základní verze, 90 minut rozšířená verze (zejména pro starší žáky a studenty)
doporučený počet osob: alespoň 5 žáků, maximálně cca 30 žáků
V případě zájmu volejte na tel. č.: 581 250 531 (denně mimo pondělí) nebo 725 337 426 (po-pá)


Další informace:
Mgr. Jana Trtíková, e-mail: trtikova@prerovmuzeum.cz
tel.: 725 337426, 581 201 929

Muzeum Komenského v Přerově

Muzeum Komenského v Přerově, p.o. Horní náměstí 7/7 Přerov I - Město 750 02

e-mail: trtikova@prerovmuzeum.cz
webové stránky: www.prerovmuzeum.cz
Profil instituce

Pro školy

  • výběr z nabídky edukačních aktivit muzeí a galerií dle obsahu RVP, místa a termínu

Pro muzea a galerie

  • zveřejnění edukačních aktivit přehlednou formou s možností filtrování dle území, vzdělávání a času
  • provázání nabídky edukačních aktivit se strukturou RVP (stupeň vzdělávání, vzdělávací oblasti)
  • jednoduchý a uživatelsky přívětivý editorský systém pro vkládání nových záznamů
  • přehledný archiv všech doposud zveřejněných edukačních aktivit a programů

Seznam institucí

  • více než 60 muzeí, galérií a jiných institucí poskytujících edukační programy v České republice

Opens internal link in current windowZobrazit seznam institucí