Voda je život


Lektorovaný vzdělávací program Voda je život je opřen o dvě základní myšlenky – voda je vzácnost a s vodou je třeba šetřit. Během programu se účastníci pomocí nejrůznějších aktivit a úkolů, podpořených obrázkovou prezentací, seznámí s významem vody a úlohou, jakou hraje v přírodě i v lidském životě. Pozornost je mimo jiné věnována skupenstvím vody, vodnímu koloběhu, vodním plochám a způsobům, jakým nejen lidé vodu využívají. Program navazuje na expozici Voda v krajině,

Národní zemědělské muzeum

Kostelní 44 170 00 Praha 7

e-mail: lektor@nzm.cz
webové stránky: https://www.nzm.cz/
Profil instituce

Pro školy

  • výběr z nabídky edukačních aktivit muzeí a galerií dle obsahu RVP, místa a termínu

Pro muzea a galerie

  • zveřejnění edukačních aktivit přehlednou formou s možností filtrování dle území, vzdělávání a času
  • provázání nabídky edukačních aktivit se strukturou RVP (stupeň vzdělávání, vzdělávací oblasti)
  • jednoduchý a uživatelsky přívětivý editorský systém pro vkládání nových záznamů
  • přehledný archiv všech doposud zveřejněných edukačních aktivit a programů

Seznam institucí

  • více než 60 muzeí, galérií a jiných institucí poskytujících edukační programy v České republice

Opens internal link in current windowZobrazit seznam institucí