Vojáci první světové války očima sochaře Jana Štursy


Doprovodný program se zaměřuje na tematiku první světové války v dílech sochaře Jana Štursy. Žáci budou vedeni k zamyšlení se nad masovostí válečného běsnění, jehož oběti uctil Štursa svým Raněným. Prací s deníkovými zápisy vojáka a novoměstského rodáka Františka Kubíka se seznámí s autentickými zážitky frontového života. Druhá část programu se zaměří na legionářskou problematiku, která bude žákům přiblížena prostřednictvím Štursova Pomníku padlým a dalšími díly.

Délka programu: 60 – 90 minut

Lektor: Mgr. Romana Pospíšilová

Cena: 20,- Kč/osoba, pedagog. doprovod zdarma


Přihlášení e-mailem:  vohankova@horackagalerie.cz, nebo telefonicky: 566 654 224.

Horácká galerie

Vratislavovo nám. 1, 59231, Nové Město na Moravě

e-mail: vohankova@horackagalerie.cz
webové stránky: www.horackagalerie.cz
Profil instituce

Pro školy

  • výběr z nabídky edukačních aktivit muzeí a galerií dle obsahu RVP, místa a termínu

Pro muzea a galerie

  • zveřejnění edukačních aktivit přehlednou formou s možností filtrování dle území, vzdělávání a času
  • provázání nabídky edukačních aktivit se strukturou RVP (stupeň vzdělávání, vzdělávací oblasti)
  • jednoduchý a uživatelsky přívětivý editorský systém pro vkládání nových záznamů
  • přehledný archiv všech doposud zveřejněných edukačních aktivit a programů

Seznam institucí

  • více než 60 muzeí, galérií a jiných institucí poskytujících edukační programy v České republice

Opens internal link in current windowZobrazit seznam institucí