Voroplavba – zaniklé dřevařské řemeslo


Plavba dřeva po vodním toku byla vždy spojena s lesnictvím - byl to tradiční způsob dopravy dřeva z lesů. Budeme si s vámi povídat o historii a rozvoji plaveckého řemesla. Řekneme si také, jací byli plavci na Vltavě a proč tak zajímavé řemeslo zaniklo. Objevíme život, zvyky a obyčeje vorařů - plavců a dalších lidí od vody. Na modelu si prohlédneme součásti pramene (voru), zkusíme si zaveslovat plaveckým veslem a na rozloučenou s plaveckým řemeslem si promítneme krátký film z roku 1970 o stavbě posledního voru na řece Vltavě.

Časová dotace programu 30 - 45 minut. Objednávky programu na webu NZM Ohrada.

Národní zemědělské muzeum Ohrada

Ohrada 17, 373 41 Hluboká nad Vltavou

e-mail: ivana.kinska@nzm.cz
webové stránky: https://www.nzm.cz/muzeum-lesnictvi-myslivosti-a-rybarstvi-zamek-ohrada
Profil instituce

Pro školy

  • výběr z nabídky edukačních aktivit muzeí a galerií dle obsahu RVP, místa a termínu

Pro muzea a galerie

  • zveřejnění edukačních aktivit přehlednou formou s možností filtrování dle území, vzdělávání a času
  • provázání nabídky edukačních aktivit se strukturou RVP (stupeň vzdělávání, vzdělávací oblasti)
  • jednoduchý a uživatelsky přívětivý editorský systém pro vkládání nových záznamů
  • přehledný archiv všech doposud zveřejněných edukačních aktivit a programů

Seznam institucí

  • více než 60 muzeí, galérií a jiných institucí poskytujících edukační programy v České republice

Opens internal link in current windowZobrazit seznam institucí