VŠUDE NĚCO JE


Cílem programu je seznámit děti s osobností Mariana Pally a základními principy jeho tvorby. Budeme zkoumat netradiční techniky malby, dozvíme se víc o technologii barev, budeme rozvíjet vzájemnou spolupráci. Využijeme metody psychického automatismu a spontánní hry spojené s principem náhody a rozvíjeni imaginace a smyslu pro absurdno. Děti si odnesou vlastnoručně vytvořenou „nečitelnou knihu“.

Dům umění města Brna

Malinovského nám. 2, 602 00 Brno

e-mail: edukace@dum-umeni.cz
webové stránky: http://www.dum-umeni.cz
Profil instituce

Pro školy

  • výběr z nabídky edukačních aktivit muzeí a galerií dle obsahu RVP, místa a termínu

Pro muzea a galerie

  • zveřejnění edukačních aktivit přehlednou formou s možností filtrování dle území, vzdělávání a času
  • provázání nabídky edukačních aktivit se strukturou RVP (stupeň vzdělávání, vzdělávací oblasti)
  • jednoduchý a uživatelsky přívětivý editorský systém pro vkládání nových záznamů
  • přehledný archiv všech doposud zveřejněných edukačních aktivit a programů

Seznam institucí

  • více než 60 muzeí, galérií a jiných institucí poskytujících edukační programy v České republice

Opens internal link in current windowZobrazit seznam institucí