Vybereš si profesi?


Termín: 3.–31. 10. 2017

Cílová skupina: 2. stupeň ZŠ

Časová dotace: 120 minut

Cena: 30 Kč/účastník (pedagogický doprovod zdarma)

 

Přemýšleli jste někdy nad tím, co dělá entomolog, etnolog a konzervátor? Na tato a spoustu dalších povolání narazíte v našem muzeu. My vám je všechny představíme a některá si budete moci i sami vyzkoušet. Vezmeme vás na místa veřejnosti běžně nepřístupná a seznámíme vás se zajímavými lidmi. Program je zaměřen na žáky 9. tříd ZŠ a má za cíl pomoci jim při rozhodování se o budoucí profesi. Součástí programu je i výtvarná dílna. Program je spolufinancován z grantového programu nadace OC NISA.

 

2. stupeň ZŠ (Ov, průřezová témata)

Učivo: Člověk a svět práce.

Výstupy: Žáci se zorientují v pracovních činnostech vybraných profesí a lépe tak budou moci posoudit své možnosti při rozhodování o volbě budoucího povolání a profesní přípravy.

 

Program je určen jak školám, tak zájmovým skupinám a jeho náplň uzpůsobujeme účastníkům na míru.

 

Objednávat se lze minimálně týden předem zde:

Mgr. Alena Černá — tel.: 485 246 147, 770 130 903, e-mail: alena.cerna@muzeumlb.cz

Mgr. Iva Krupauerová — tel.: 485 246 147, 773 752 966, e-mail: iva.krupauerova@muzeumlb.cz

Severočeské muzeum v Liberci, příspěvková organizace

Masarykova 11 460 01 Liberec 1

e-mail: iva.krupauerova@muzeumlb.cz
webové stránky: http://www.muzeumlb.cz/
Profil instituce

Pro školy

  • výběr z nabídky edukačních aktivit muzeí a galerií dle obsahu RVP, místa a termínu

Pro muzea a galerie

  • zveřejnění edukačních aktivit přehlednou formou s možností filtrování dle území, vzdělávání a času
  • provázání nabídky edukačních aktivit se strukturou RVP (stupeň vzdělávání, vzdělávací oblasti)
  • jednoduchý a uživatelsky přívětivý editorský systém pro vkládání nových záznamů
  • přehledný archiv všech doposud zveřejněných edukačních aktivit a programů

Seznam institucí

  • více než 60 muzeí, galérií a jiných institucí poskytujících edukační programy v České republice

Opens internal link in current windowZobrazit seznam institucí