Výtvarná dílna k výstavě Luděk Filipský / Kapky světla v Galerii U Bílého jednorožce


Tvorba Luďka Filipského se zaměřuje na koncept světla, hmoty a prostoru, který nás nejen obklopuje, ale zároveň vytváří a určuje existenci různých věcí. V obrazech z posledních deseti let se objevují průzračné linie a tvary, které tvoří reflexi nejen reálných předmětů, ale i zážitků a emocí. 

V rámci této dílny jako podklad využijeme plátno, které doplníme o linie a vrstvy podobné těm, které lze vidět na obrazech Luďka Filipského. Nebudeme ale využívat jenom štětce, ale i lepící pásky a další pomůcky, za jejichž pomoci vznikne dynamická malba ve stylu Luďka Filipského (viz příloha)

Dílna je vhodná i pro děti od 3 let. 

Veškerý materiál na dílnu je zajištěn, cena 25,-Kč / osoba. 

Přihlásit se můžete na telefonním čísle 731 068 807 nebo emailu hrabetova@gkk.cz či edukace@gkk.cz.

Na Vaši návštěvu se budeme těšit!

Galerie Klatovy / Klenová, příspěvková organizace

Klenová 1 340 21 Janovice nad Úhlavou

e-mail: edukace@gkk.cz
webové stránky: www.gkk.cz
Profil instituce

Pro školy

  • výběr z nabídky edukačních aktivit muzeí a galerií dle obsahu RVP, místa a termínu

Pro muzea a galerie

  • zveřejnění edukačních aktivit přehlednou formou s možností filtrování dle území, vzdělávání a času
  • provázání nabídky edukačních aktivit se strukturou RVP (stupeň vzdělávání, vzdělávací oblasti)
  • jednoduchý a uživatelsky přívětivý editorský systém pro vkládání nových záznamů
  • přehledný archiv všech doposud zveřejněných edukačních aktivit a programů

Seznam institucí

  • více než 60 muzeí, galérií a jiných institucí poskytujících edukační programy v České republice

Opens internal link in current windowZobrazit seznam institucí