Výtvarná dílna pro rodiče s dětmi k výstavě Linoryt II.


Na této výtvarné dílně si budou moci děti, ale i rodiče vyzkoušet techniku linorytu. Dílna se koná ku příležitosti 2. ročníku výstavy linorytů vzniklých na Klenové v předchozích letech. Děti se seznámí s tím, jak vznikají linoryty na výstavě Lino II,, kde si podle předem připravených návrhů, vyzkouší svoje vlastní "mini-tisky". 
 
V rámci dílny si děti vyzkouší práci s tiskařským lisem a aplikaci tiskařských barev. Vytvořený obrázek i lino destičku si budou moci odnést domů. 
 
DALŠÍ INFORMACE:

 • výtvarná dílna pro rodiče s dětmi je určena dětem ve věku 5 - 9 let.
 • veškerý materiál zajištěn
 • nutné mít sebou zástěru, příp. staré oblečení - tiskařské barvy nejdou na 100 % vyprat
 • cena 25 Kč / osoba + doprovod dítěte zdarma
 • doba trvání cca 2 hodiny
 • kontaktní osoba Vlasta Hrabětová, edukace@gkk.cz

Galerie Klatovy / Klenová, příspěvková organizace

Klenová 1 340 21 Janovice nad Úhlavou

e-mail: edukace@gkk.cz
webové stránky: www.gkk.cz
Profil instituce

Pro školy

 • výběr z nabídky edukačních aktivit muzeí a galerií dle obsahu RVP, místa a termínu

Pro muzea a galerie

 • zveřejnění edukačních aktivit přehlednou formou s možností filtrování dle území, vzdělávání a času
 • provázání nabídky edukačních aktivit se strukturou RVP (stupeň vzdělávání, vzdělávací oblasti)
 • jednoduchý a uživatelsky přívětivý editorský systém pro vkládání nových záznamů
 • přehledný archiv všech doposud zveřejněných edukačních aktivit a programů

Seznam institucí

 • více než 60 muzeí, galérií a jiných institucí poskytujících edukační programy v České republice

Opens internal link in current windowZobrazit seznam institucí