Vývoj života na Zemi v díle Zdeňka Buriana


Zdeněk Burian, ilustrátor a průkopník paleontologické rekonstrukce světového významu nás prostřednictvím svých 50 obrazů zavede napříč vývojem života od jeho samotného vzniku v hlubinách archaických moří až po třetihorní epochu, kdy život měl již na tisíce rozličných podob. Společně tak zavítáme do prvohorních moří, kde došlo k explozivnímu rozvoji vyšších mnohobuněčných organismů, jako byli trilobiti, koráli, ostnokožci, hlavonožci a mnoho dalších. Rovněž neopomeneme jedny z prvních prvohorních obratlovců v podobě jedinečných pancířnatých ryb. Poté se překleneme do období, kdy rostliny a živočichové poprvé a mnohé natrvalo opustili vodní prostředí a přesunuli se na souš. Zavítáme do prostředí permokarbonských pralesů, bažin a močálů s obrovskými stromovitými plavuněmi a přesličkami, které daly vznik dnešním ložiskům černého uhlí. Seznámíme se se záhadným obojživelníkem, jehož fosilie je známá pouze z území České republiky a jenž vzbuzuje zájem paleontologů po celém světě. Po opuštění prvohorní éry zavítáme do druhohor, kdy Zemi ovládli plazi v podobě impozantních dinosaurů, ptakoještěrů a mořských plazů. Na závěr nahlédneme do třetihor, kdy došlo k bouřlivému rozvoji savců do nejrůznějších, mnohdy bizarních forem a kdy obávanými predátory byli gigantičtí nelétaví ptáci.

Rovněž si ukážeme, jak se vyvíjely představy o vzhledu a chování některých prehistorických živočichů v závislosti na úrovni vědeckých poznatků.

Program probíhá v Pavilonu Anthropos, Pisárecká 5, Brno.

Lektorské dny: úterý, středa

Délka programu: 60 min.

Cena: 30 Kč 

Rezervace programu: Mgr. Jakub Březina, tel.: +420 533 435 219, e-mail: jbrezina@mzm.cz
Mgr. Gabriela Calábková, tel.: +420 533 435 219, e-mail: gcalabkova@mzm.cz

 

Moravské zemské muzeum

Zelný trh 6, 659 37 Brno

e-mail: sbrychtova@mzm.cz
webové stránky: www.mzm.cz
Profil instituce

Pro školy

  • výběr z nabídky edukačních aktivit muzeí a galerií dle obsahu RVP, místa a termínu

Pro muzea a galerie

  • zveřejnění edukačních aktivit přehlednou formou s možností filtrování dle území, vzdělávání a času
  • provázání nabídky edukačních aktivit se strukturou RVP (stupeň vzdělávání, vzdělávací oblasti)
  • jednoduchý a uživatelsky přívětivý editorský systém pro vkládání nových záznamů
  • přehledný archiv všech doposud zveřejněných edukačních aktivit a programů

Seznam institucí

  • více než 60 muzeí, galérií a jiných institucí poskytujících edukační programy v České republice

Opens internal link in current windowZobrazit seznam institucí