Vzpomínka na vzpomínku


"Bylo a bude" řekl Dalibor Chatrný svým dílem a Jiří Valoch zase dostal poštou neviditelnou sochu. Že je to moc divné a nepochopitelné? Hravou formou za pomoci pracovního listu se s uměním slova a textu seznámíme. Dozvíte se, proč umění nemusí být vidět a proč myšlenka je pro některé umělce důležitější než malovaný obraz. Na závěr si vytvoříme dílo z vlastních textů. Délka programu: 60 minut (program lze objednat i na 90 - 120 minut)
Možnost objednání: v průběhu celého školního roku
Cena programu: 20,- Kč / žáka/ 60 minut, pedagogický doprovod zdarma

Moravská galerie v Brně

Husova 18, 662 26 Brno

e-mail: edukace@moravska-galerie.cz
webové stránky: www.moravska-galerie.cz
Profil instituce

Pro školy

  • výběr z nabídky edukačních aktivit muzeí a galerií dle obsahu RVP, místa a termínu

Pro muzea a galerie

  • zveřejnění edukačních aktivit přehlednou formou s možností filtrování dle území, vzdělávání a času
  • provázání nabídky edukačních aktivit se strukturou RVP (stupeň vzdělávání, vzdělávací oblasti)
  • jednoduchý a uživatelsky přívětivý editorský systém pro vkládání nových záznamů
  • přehledný archiv všech doposud zveřejněných edukačních aktivit a programů

Seznam institucí

  • více než 60 muzeí, galérií a jiných institucí poskytujících edukační programy v České republice

Opens internal link in current windowZobrazit seznam institucí