ZA ČASŮ PRAVĚKÉHO ZEMĚDĚLCE


Žáci si osvojí rozdíl mezi pravěkým lovcem a usazeným zemědělcem, cílem programu je, aby si žáci osvojili způsob bydlení a odívání pravěkého zemědělce (děti si během programu vyzkouší oděvy pravěkého člověka spolu s replikami doplňků, výrobní postupy látek a vytvoří si vlastní polozemnici k bydlení), zjistí rozdíl mezi stravováním dnes a v pravěku (žáci si vyzkouší na zrnotěrce mletí zrna na kaši, vytvoří si pomocí obrazového materiálu představu o masité stravě jako součástí jídelníčku), v závěrečné fázi programu si pak žáci vyzkouší, jak trávil pravěký zemědělec volný čas – především si pomocí replik vyzkouší výrobu pravěkých nástrojů pro lov.

Délka programu: 90 min. 

Městské muzeum a galerie Břeclav

Dukelských hrdinů 2747/4a, 690 02 Břeclav

e-mail: jana.stylarkova@muzeumbv.cz
webové stránky: www.muzeumbv.cz
Profil instituce

Pro školy

  • výběr z nabídky edukačních aktivit muzeí a galerií dle obsahu RVP, místa a termínu

Pro muzea a galerie

  • zveřejnění edukačních aktivit přehlednou formou s možností filtrování dle území, vzdělávání a času
  • provázání nabídky edukačních aktivit se strukturou RVP (stupeň vzdělávání, vzdělávací oblasti)
  • jednoduchý a uživatelsky přívětivý editorský systém pro vkládání nových záznamů
  • přehledný archiv všech doposud zveřejněných edukačních aktivit a programů

Seznam institucí

  • více než 60 muzeí, galérií a jiných institucí poskytujících edukační programy v České republice

Opens internal link in current windowZobrazit seznam institucí